Ceník

Pátrání  …. 350,- Kč/1 hod.
Přepisy matričních zápisů … 50,- Kč /1 opis
Přepisy zápisů z pozemkových knih a dalších materiálů … dle dohody